جنگلی در بازی Dreams توسط یکی از کاربران طراحی شد

بازی Dreams از آن دسته عناوینی است که میشود لقب جاه طلبانه را به آن داد. اثری که پا را فراتر از یک بازی گذاشت و موقعیتی برای همه فراهم آورد تا بتوانند رویاها و ایده های خلاقانه خود را به  شکل جذابی تصویرسازی کنند. چند روز گذشته کاربری به نام Bad Robo ویدیویی را […]ادامه این پست