تبدیل فلزات بازیافتی به مجسمه های خاص و زیبا

یک هنرمند هندی به نام Gopal Namajoshi  تکه ها و ضایعات فلزات را به مجسمه های بسیار زیبا تبدیل می‌کند. این مجسمه ها حالا در نمایشگاه های نیویورک ، لندن و دبی به نمایش گذاشته شده اند.  جانک آرت و مجسمه سازی با ضایعات تبدیل مواد بازیافتی و به ظاهر بی‌مصرف به آثار هنری که پیام  […]ادامه این پست

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شیراز

احجام و مجسمه های شهری، نمادی از چيره دستی و انديشه های فرهنگی و هنری مردم و هنرمندان يک جامعه هستند و عامل مهمی در جلب نظر گردشگران به شمار میروند. اين نمادها بخشی از هويت و يادمان های شهری است که خاطرات جمعی شهروندان و گردشگران را تشکيل میدهند؛ همچنين ساخت و ايجاد اين […]ادامه این پست